Disclaimer


Algemeen

Soundstudio Deyoso, hierna te noemen Deyoso, verleent u hierbij toegang tot www.deyoso.eu en publiceert hier teksten, foto’s, geluidsfragmenten en andere zaken. Deyoso behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


De informatie op www.deyoso.eu is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Deyoso.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.deyoso.eu aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Deyoso.


Eventueel vermelde prijzen op www.deyoso.eu zijn te allen tijde onder voorbehoud van type- of programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Op basis van dergelijke fouten kan nooit een overeenkomst tot stand komen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom op de teksten, afbeeldingen en andere content liggen bij Deyoso, tenzij expliciet anders vermeld en/of met toestemming van artiesten en/of fotografen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Deyoso, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Home Home Over Deyoso Faciliteiten Contact Referenties

Soundstudio Deyoso  |  Tel. 0031 (0)492 820222  |  E-mail: studio@deyoso.eu  | Kvk Den Bosch 16080802  |  Disclaimer